Skip to main content
          Kontakt

Idag er vi blevet lidt grønnere

  • vi har lige indgået aftale om skift til grøn bæredygtig strøm.
  • og vi har lige optimeret vores mest energitunge anlæg (spån- og svejseudsugning), hvor vi har reduceret forbruget på de 2 motorer fra 8 KWH til 3, pr motor. Samtidig har vi reduceret både den interne og eksterne støj til glæde for medarbejdere og naboer.